WSCHODNI
KLASTER KOMUNALNY

O KLASTRZE:

Początki naszej działalności w zakresie współpracy w ramach klastra przypadają na 2011 r., kiedy to mocą zawartych porozumień współpracy, powstał Wschodni Klaster Odpadowy. W styczniu 2014 r. w oparciu o dotychczasowo zawarte umowy o współpracy powołaliśmy do życia Stowarzyszenie o nazwie Wschodni Klaster Komunalny zwiększając tym samym zakres swojej działalności.

 

 

Czytaj więcej »

CELE KLASTRA:

  • Integracja środowiska biznesu w branży komunalnej i pokrewnej
  • Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
  • Opracowywanie i określanie kierunków strategicznego rozwoju województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego
  • Realizacja programów wspierających przedsiębiorczość w gospodarce komunalnej i tworzących innowacyjne rozwiązania
  • Organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy
Czytaj więcej »

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ?:

  • działania Klastra przyczyniają się do ogólnego rozwoju gospodarczego i technologicznego przedsiębiorstw branży komunalnej
  • współpraca w ramach Klastra pozwala odkryć i opracować nieznane dotychczas nowoczesne, innowacyjne i ekologiczne technologie lub rozwiązania
  • członkostwo stwarza niepowtarzalną szansę uczestnictwa w budowaniu nowoczesnej i racjonalnej gospodarki komunalnej XXI wieku
  • dołączenie do Klastra oznacza pełniejsze funkcjonowanie w branżowym środowisku – wymianę doświadczeń, dostęp do zasobów specjalistycznej wiedzy oraz wspólne projekty
Czytaj więcej »

Członkowie klastra